top of page

kvanttihypnoosi

Mitä kvanttihypnoosi on ja miten se voi auttaa


Tärkein kohta kvanttihypnoosissa on alun keskustelu, jotta ihminen ymmärtää, kuinka luonnollinen tila kvanttihypnoosi on. Hypnoosissa ihminen on tarkkailijana ja vastaanottajana omalle korkeimmalle viisaudelle, intuitiolle. Tätä samaa viisautta ihmiset käyttävät päivittäin huomaamattaan ja toki välillä tiedostaen. Kvanttihypnoosi on aina kokijansa puolella, koska intuitio, sisäinen viisaus haluaa auttaa.  

Istunto etenee siis asiakkaan sisäisen viisauden johdattamana. Kun keho rentoutuu, mieli valpastuu vastaanottamaan tietoa käyttäen sisäisiä/henkisiä aisteja: kuvat, äänet, emootiot, kehotuntemukset, selvätieto.

 

Yleensä asiakkaat kokevat eri aikakausien (menneitä, nykyajan ja tulevaisuuden) elämiä/tarinoita, joilla on yhteys tämän elämän ongelmiin ja/tai jatkuvasti omassa elämässään toistuvaan teemaan (kuten onnettomat suhteet, rahahuolet, terveydelliset seikat). Nämä kvanttihypnoosissa koetut elämät/tarinat ovat jokaisen asiakkaan oman intuitiivisen mielen räätälöimiä ja alitajunnasta esiin nousevia tarinoita, joita voi ajatella mahdollisina menneinä/tulevina tapahtumina tai “vain” tarinoina, henkilökohtaisina elokuvina. Ominaista niille on kuitenkin se, että ne nousevat asiakkaan tietoisuuteen hänen sisäisestä viisaudesta käsin, jolloin niillä on tärkeä viesti.

 

On myös tavallista se, että päädytään tyhjään tilaan ilman tarinaa tai tarvetta sellaisesta, jolloin kokemus voi olla enemmän kehollinen. Yhtä kaikki, aina tapahtuu irtipäästämistä ja eheytymistä, jonka parhaiten huomaa istunnon jälkeisinä päivinä tai viikkoina elämän ja olotilan muutoksina.  

Vaikka istunnot noudattavat ns. peruskaavaa, mikä on kaikille samantyyppinen, niin jokainen istunto on omanlaisensa, jopa saman henkilön kohdalla. Koskaan ei voi etukäteen tietää, mitä istunnoissa tulee tapahtumaan, mutta varmaa on, että energeettisesti niissä tapahtuu paljon. Mitä se sitten tarkoittaa ja mistä sen tietää, jos ei tunne energioita? Parhaiten sen voi ehkä ymmärtää jälkikäteen, kun elämässä alkaa uudet tuulet puhaltamaan; synkronismin (ns. onnellisten sattumien) lisääntyminen, terveydentilan kohentuminen, uudenlaiset oivallukset, luovuuden lisääntyminen tai muut muutokset elämässä. Joskus muutos tapahtuu nopeammin, joskus siihen menee vähän enemmän aikaa. Se mikä energiatasolla tapahtuu heti, huomataan fyysisessä maailmassa usein viiveellä. 

 

Joskus on käynyt niin, että asiakas ei ole saanut vastauksia esittämiinsä kysymyksiin tai odotukset huikeasta entisen elämän seikkailusta on vaihtunut pysähtyneisiin kuviin tai tunnelmiin tai ryhmähypnoosissa myös nukahtamiseen. Kvantissa ei ole siis näyttänyt tapahtuvan juuri mitään tai kuvat ovat häivähdyksiä tai epäselviä. Tällöin asiakas saattaa alkaa epäillä kokemustaan epäonnistuneeksi tai keksityiksi. Ohjaajana tuon jatkuvasti kannustusta ja hyväksyntää omanlaiseen kokemiseen. On hyvä muistaa näissäkin hetkissä, että energiatasolla tapahtuu aina muutoksia, vaikkeivat ne heti näy siinä hetkessä. Jälkeenpäin olen kuullut juurikin luovuuden lisääntymisestä, halusta ottaa enemmän vastuuta omasta elämästä, ymmärrystä omista uskomuksista ja niistä vapautumiseen.

 

Joskus istunto on ollut enemmän keskustelua. Omasta mielestäni on tärkeää, että ymmärtää, että kaikki kokemukset vievät eteenpäin ja turvallisessa keskustelussa kaikki saa tulla näkyviin. Ja kun jokin tulee näkyviin ja tietoisuuteen, niin on mahdollisuus rakastaa ja parantaa sitä kohtaa itsessä myös nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kautta. Monesti nämä "ei oman tahdon mukaiset" istunnot ovat tuoneet jälkikäteen positiivisia muutoksia ja ihminen ymmärtää kokemuksensa merkityksen.  Eli niinkuin Dolores Canon, jonka oppeihin kvanttihypnoosi perustuu, on sanonut, ettemme aina saa sitä mitä haluamme vaan sen mitä tarvitsemme kasvaaksemme ja voidaksemme hyvin. 

 

Ero perinteiseen hypnoosiin

 

Holistisesta näkökulmasta tarkasteltuna, perinteisellä hypnoosilla hoidetaan oiretta, kuten addiktio, neuroosi tai univaikeudet, jolloin ongelman alkuperä, oireen syy saattaa jäädä hoitamatta (näin ollen oire voi “siirtyä” kehossa muualle). Kvanttihypnoosi taas on energiahoitoa, joka hoitaa ihmistä kokonaisuutena käyttäen hyväkseen tietoa, jota rationaalinen mieli ei useinkaan ymmärrä. Kvantissa asiakas muistaa kaiken jälkeenpäin, toisin kuin perinteisessä hypnoosissa. Kuitenkin kvanttihypnoosin kokemus on kuin uni, jonka kuvat ja kokemukset alkavat unohtumaan melko nopeasti. Tämän vuoksi sessio kannattaa äänittää, jotta voi palata syventämään koettua ja liittämään sen arkeen.  

Kvanttihypnoosi on ennenkaikkea vastaanottamista

 

Tärkein ja vaikuttavin tekijä hyvin onnistuneelle kvanttihypnoosi-istunnolle on asiakkaan todellinen halu parantua, muuttua ja/tai saada vastauksia. Paras tulos saadaan, kun asiakas vilpittömästi haluaa kokea prosessin ja luottaa siihen, että sen avulla hän löytää avaimet mielensä ja kehonsa lukkoihin. Elämänkatsomus voi olla mikä tahansa, sillä jokaisen omaa näkemystä kunnioitetaan sellaisenaan ja ohjaaja on paikalla mahdollistaakseen tilan ja kokemuksen kuulla itseä. 

 

Joskus istunto laittaa kehossa puhdistusreaktion päälle, jolloin jälkikäteen voi tulla mm. oksettava olo, päänsärkyä, vanha vaiva nousta hetkellisesti pintaan jne. Tämä voi olla kehon viesti levätä, koska alkanut prosessi on edelleen päällä. On hyvä ymmärtää, että huono olo ei merkitse mitään pahaa tai huonoa tapahtuneen vaan voimallista reaktiota, koska on tapahtunut niin paljon. Usein myös päiviä tai jopa viikkoja ennen varsinaista istuntoa unimaailma aktivoituu ja/tai erilaisia outoja tuntemuksia nousee pintaan. Tämä on merkki siitä, että prosessi istunnon suhteen on jo alkanut.

 

Kvanttihypnoosi etenee rakkaudellisesti, pakottamatta asiakkaan viisaamman puolen ohjauksessa, jolloin minkä tahansa asian kohtaaminen tapahtuu laajemmasta ymmärryksestä käsin. Istunto etenee aina parhaalla mahdollisella tavalla, koska sitä ohjaa asiakkaan oma sisäinen viisaus, ei rationaalinen mieli. 

 

Käytännön asioita kvanttihypnoosiin

Nauhoitan istunnon asiakasta varten joko asiakkaan puhelimella tai omallani. Kvanttihypnoosi onnistuu hyvin myös etänä esim zoomin tai skypen kautta. Jos asiakkaalle on entuudestaan tuttuja meditaatio, energiahoidot, tietoisuus/läsnäoloharjoitukset, niin yleensä 3h riittää kokonaisuudelle. Jos kyseiset asiat ovat täysin outoja niin voidaan varata pidempi aika. Myös silloin, kun tietää, että haluaa jäsentää ja sydämellä on paljon asioita, kannattaa varata riittävästi aikaa. Näistä voidaan sopia puhelimitse. 

Ennen kvanttihypnoosia voit halutessa miettiä kysymyksiä, joihin haluat vastauksen tai tulla avoimena kuulemaan, mitä sisäinen ohjauksesi eniten haluaa sinulle kertoa tässä hetkessä.

Kysy rohkeasti lisää, jos joku jäi mietityttämään.

bottom of page